പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം: പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു

പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം ഇടുക്കി ജില്ലാ സമ്മേളനം തൊടുപുഴയിൽ നടന്നു.പ്രസിഡന്റായി സുഗതൻ കരുവാറ്റ (കട്ടപ്പന), സെക്രട്ടറിയായി കെ.ജയചന്ദ്രൻ (ചെറുതോണി), ട്രഷററായി ഭാസി കുറ്റിക്കാട് (അടിമാലി) എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!