നെടുങ്കണ്ടം

നെടുങ്കണ്ടത്ത് നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ദീര്‍ഘ ദൂര സര്‍വ്വീസുകള്‍

05.10 AM KSRTC തൃശൂര്‍, പാലക്കാട്
02.50 PM KSRTC കാസര്‍ഗോഡ്
03.00 KSRTC തൃശൂര്‍, കോഴിക്കോട്
03.30 KSRTC കണ്ണൂര്‍, വാണിയപ്പാറ
04.10 KSRTC കണ്ണൂര്‍, പയ്യന്നൂര്‍
04.30 ഹോളി മരിയ കണ്ണൂര്‍
07.45 KSRTC തൃശൂര്‍, ഗുരുവായൂര്‍

തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, കൊട്ടാരക്കര ഭാഗത്തേയ്ക്ക്

12.25 AM KSRTC തിരുവനന്തപുരം
03.10 KSRTC ചങ്ങനാശ്ശേരി, ശിവഗിരി
04.40 KSRTC കൊട്ടാരക്കര
05.00 KSRTC തിരുവനന്തപുരം
06.30 KSRTC കോട്ടയം, തിരുവനന്തപുരം
10.30 KSRTC കോട്ടയം, തിരുവനന്തപുരം
11.50 KSRTC തൊടുപുഴ, TVM, നെയ്യാറ്റിന്‍കര
02.10 PM KSRTC ആറ്റിങ്ങല്‍
02.50 KSRTC ചെങ്ങന്നൂര്‍
04.50 KSRTC തിരുവനന്തപുരം
08.00 KSRTC കോട്ടയം, തിരുവനന്തപുരം

കോതമംഗലം, എറണാകുളം ഭാഗത്തേയ്ക്ക്

4.55 AM KSRTC കുമളി, എറണാകുളം
5.00 KSRTC അടിമാലി, മൂവാറ്റുപുഴ, പത്തനംതിട്ട
5.20 കൊച്ചിന്‍ കട്ടപ്പന, എറണാകുളം
9.20 KSRTC കട്ടപ്പന, എറണാകുളം
11.50 KSRTC അടിമാലി, എറണാകുളം
3.10 KSRTC കട്ടപ്പന, എറണാകുളം

കോട്ടയം, ചങ്ങനാശ്ശേരി, ഈരാറ്റുപേട്ട ഭാഗത്തേയ്ക്ക്

2.10 AM നീലാബംരി കോട്ടയം
04.00 സെന്റ് മേരി കോട്ടയം
05.30 കൊണ്ടോടി  കോട്ടയം
5.50 സെന്റ് ജോണ്‍സ്‌  കോട്ടയം
 കോട്ടയം
06.55 KSRTC  കോട്ടയം
07.05 ചങ്ങനാശ്ശേരി
07.10 കൊണ്ടോടി ചങ്ങനാശ്ശേരി
07.25 KSRTC ചങ്ങനാശ്ശേരി
08.10 KSRTC കോട്ടയം

 

08.15
കൊണ്ടോടീസ്‌ കോട്ടയം
08.20
കേരള കോട്ടയം
08.50
സംഗീത കോട്ടയം
09.40
KSRTC കോട്ടയം
09.45
കൊണ്ടോടി കോട്ടയം
11.00
KSRTC കോട്ടയം
11.20
KSRTC ചങ്ങനാശ്ശേരി
11.35
 KSRTC കോട്ടയം
01.10 pm KSRTC കോട്ടയം
02.15 തേജസ്‌ കോട്ടയം
02.20 ഹോളി മരിയ കോട്ടയം
02.30 മൈബസ്‌ കോട്ടയം
03.05 ആശ കോട്ടയം
03.45 സെന്റ് മരിയ കോട്ടയം
04.50 ട്രിനിറ്റി ചങ്ങനാശ്ശേരി
5.30 ട്രിനിറ്റി ചങ്ങനാശ്ശേരി

അടിമാലി ഭാഗത്തേയ്ക്ക് 

05.00AM KSRTC മൂവാറ്റുപുഴ, പത്തനംതിട്ട
 07.20 പൂജ തൊടുപുഴ
07.25 PPK പൂപ്പാറ, മൂവാറ്റുപുഴ
 08.10 ആരാധന മൂവാറ്റുപുഴ
 08.30 ശബരി പണിക്കന്‍കുടി
09.05 ശബരി അടിമാലി
09.45 PNS ചെമ്മണ്ണാര്‍ വഴി
10.10 ശബരി മഞ്ഞപ്പാറ വഴി
11.20 SMS അടിമാലി
12.15 PM st തോമസ് അടിമാലി
12.58 ശക്തി പൂപ്പാറ, തൊടുപുഴ
01.15 ശബരി മഞ്ഞപ്പാറ വഴി
02.10 ശബരി അടിമാലി
02.25 ശക്തി ചെമ്മണ്ണാര്‍ വഴി
03.05 PNS അടിമാലി
04.00 SMS അടിമാലി
04.10 ഹോളി മരിയ പൂപ്പാറ, കണ്ണൂര്‍
05.15 st തോമസ് അടിമാലി

മാവടി ഭാഗത്തേയ്ക്ക്

07.50 AM ആശ്രയ കൈലാസം
08.30 ശബരി പണിക്കന്‍കുടി
09.35 ആശ്രയ മാവടി
11.10 ആശ്രയ മാവടി
12.50 PM ആശ്രയ കൈലാസം
02.50 ആശ്രയ മാവടി
04.00 ആശ്രയ മാവടി
05.10 ആശ്രയ കൈലാസം
07.10 ആശ്രയ മാവടി

പൂപ്പാറ ഭാഗത്തേയ്ക്ക്

04.00 AM TNSTC തേനി
07.25 PPK മൂവാറ്റുപുഴ
07.40 TNSTC തേനി
08.05 അല്‍ഫോന്‍സ മൂന്നാര്‍
08.35 അല്‍ഫോന്‍സ മൂന്നാര്‍
09.15 ഫ്രണ്ട്സ് രാജാക്കാട്
09.45 അല്‍ഫോന്‍സ മൂന്നാര്‍
10.10 ശക്തി രാജാക്കാട്
11.00 CKS രാജാക്കാട്
11.23 അല്‍ഫോന്‍സ മൂന്നാര്‍
12.00 കേരള മൂന്നാര്‍
12.25 PM TNSTC തേനി
12.58 ശക്തി തൊടുപുഴ
02.10 ഫ്രണ്ട്സ് പൂപ്പാറ
02.40 TNSTC തേനി
03.20 ശക്തി ബൈസണ്‍വാലി
04.10 ഹോളി മരിയ കണ്ണൂര്‍
04.25 അല്‍ഫോന്‍സ മൂന്നാര്‍
05.05 ഫ്രണ്ട്സ് രാജാക്കാട്

 ചെമ്മണ്ണാര്‍ ഭാഗത്തേയ്ക്ക്

06.30 AM KSRTC രാജാക്കാട്
07.00 അലന്‍ മൂന്നാര്‍
09.30 ST. ജോസഫ് രാജാക്കാട്
09.45 PNS അടിമാലി
10.30 അച്ചൂസ് രാജാക്കാട്
11.20 അച്ചൂസ് രാജാക്കാട്
11.35 എവര്‍ഗ്രീന്‍ രാജകുമാരി
12.10 PM ST. മേരീസ് രാജാക്കാട്
12.40 ST. ജോസഫ് രാജാക്കാട്
01.10 ST. ജോസഫ് രാജാക്കാട്
01.40 അലന്‍ രാജാക്കാട്
02.25 ശക്തി അടിമാലി
02.57 അച്ചൂസ് രാജാക്കാട്
03.40 ക്യൂന്‍ മേരി രാജകുമാരി
04.40 അച്ചൂസ് രാജാക്കാട്
06.00 ST. ജോസഫ് രാജാക്കാട്
06.25 ഹോളി ഏയ്ഞ്ചല്‍ ചെമ്മണ്ണാര്‍
07.30 KSRTC ചെമ്മണ്ണാര്‍
08.50 KSRTC ചെമ്മണ്ണാര്‍

കോമ്പയാര്‍ ഭാഗത്തേയ്ക്ക് 

07.20 AM ജനമൈത്രി ആനകല്ല്
08.30 ജനമൈത്രി ആനകല്ല്
09.45 ജനമൈത്രി ആനകല്ല്
10.50 ജനമൈത്രി ആനകല്ല്
11.55 ജനമൈത്രി ആനകല്ല്
01.05 PM ജനമൈത്രി ആനകല്ല്
03.30 ജനമൈത്രി ആനകല്ല്
05.00 ജനമൈത്രി ആനകല്ല്
06.30 ജനമൈത്രി ആനകല്ല്

 

 

error: Content is protected !!