കട്ടപ്പന

കട്ടപ്പനയില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ദീര്‍ഘ ദൂര സര്‍വ്വീസുകള്‍

തിരുവനന്തപുരംഭാഗത്തേയ്ക്ക്

01.20 AM KSRTC പത്തനംതിട്ട, TVM
04.20 KSRTC തൊടുപുഴ, TVM
04.30 KSRTC പത്തനംതിട്ട, TVM
05.00 KSRTC വണ്ണപ്പുറം, TVM
06.00 KSRTC പത്തനംതിട്ട, TVM
07.30 KSRTC കോട്ടയം, TVM
11.20 KSRTC കോട്ടയം, TVM
12.00 PM KSRTC തൊടുപുഴ, TVM
01.30 KSRTC പത്തനംതിട്ട, നെയ്യാറ്റിന്‍കര
03.15 KSRTC പാലാ, TVM
06.00 KSRTC പത്തനംതിട്ട, TVM
08.45 KSRTC തൊടുപുഴ, TVM
09.00 KSRTC കോട്ടയം,TVM

ഇടുക്കി തൊടുപുഴ ഭാഗത്തേയ്ക്ക്‌

04.20 am KSRTC തിരുവനന്തപുരം
04.45 KSRTC മൂലമറ്റം
05.00 KSRTC  തൊടുപുഴ
06.20 KSRTC എറണാകുളം
06.20 KSRTC എറണാകുളം
06.50 KSRTC തൊടുപുഴ
08.00 KSRTC കുയിലിമല
08.30 KSRTC തൊടുപുഴ
08.50 KSRTC തൊടുപുഴ
10.00 KSRTC തൊടുപുഴ
10.45 KSRTC ആലപ്പുഴ
11.20 KSRTC എറണാകുളം
11.50 KSRTC തൊടുപുഴ
12.00  pm KSRTC തിരുവനന്തപുരം
12.10 KSRTC തൊടുപുഴ
01.00 KSRTC തൊടുപുഴ
01.20 KSRTC തൊടുപുഴ
01.40 KSRTC ചേര്‍ത്തല
02.00 KSRTC തൊടുപുഴ
02.20 KSRTC അര്‍ത്തുങ്കല്‍
03.20 KSRTC തൊടുപുഴ
03.50 KSRTC കാസര്‍ഗോഡ്‌
4.20 KSRTC തൊടുപുഴ
04.50 KSRTC തൊടുപുഴ
05.10 KSRTC തൊടുപുഴ
05.40 KSRTC തൊടുപുഴ
8.45 KSRTC തിരുവനന്തപുരം

 

ഈരാറ്റുപേട്ട ഭാഗത്തേയ്ക്ക്‌

04.30 AM KSRTC എറണാകുളം
05.20 KSRTC കോട്ടയം
05.45 KSRTC ആലപ്പുഴ
06.10 KSRTC കോട്ടയം
07.45 KSRTC ആനയ്ക്കാംപൊയില്‍
09.20 KSRTC ഈരാറ്റുപേട്ട
09.50 KSRTC കോട്ടയം
11.10 KSRTC കോട്ടയം
12.55    PM KSRTC കോട്ടയം
01.15 KSRTC കോട്ടയം
01.15 KSRTC കോട്ടയം
01.15 KSRTC കോട്ടയം
01.15 KSRTC തിരുവനന്തപുരം
01.15 KSRTC പാലാ
01.15 KSRTC  ഈരാറ്റുപേട്ട
01.15 KSRTC  ഈരാറ്റുപേട്ട

 

പെരുമ്പാവൂര്‍ ഭാഗത്തേയ്ക്ക്‌

12.30 am KSRTC എറണാകുളം
03.50 KSRTC എറണാകുളം
04.30 KSRTC നിലമ്പൂര്‍
05.30 KSRTC വൈറ്റില ഹബ്‌
06.30 KSRTC പാലക്കാട്
08.20 KSRTC എറണാകുളം
08.50 KSRTC എറണാകുളം
09.15 KSRTC എറണാകുളം
09.40 KSRTC എറണാകുളം
10.10 KSRTC എറണാകുളം
10.45 KSRTC എറണാകുളം
11.20 KSRTC എറണാകുളം
12.30pm KSRTC എറണാകുളം
01.30 KSRTC എറണാകുളം
02.40 KSRTC എറണാകുളം
03.50 KSRTC എറണാകുളം
04.30 KSRTC എറണാകുളം
05.50 KSRTC പയ്യന്നൂര്‍
09.00 KSRTC ഗുരുവായൂര്‍
10.00 KSRTC എറണാകുളം

മുണ്ടക്കയം ഭാഗത്തേയ്ക്ക്

01.20 am KSRTC തിരുവനന്തപുരം
04.20 KSRTC ശിവഗിരി
05.35 KSRTC കൊട്ടാരക്കര
06.00 KSRTC തിരുവനന്തപുരം
06.55 KSRTC ഹരിപ്പാട്
07.30 KSRTC തിരുവനന്തപുരം
07.40 KSRTC കോട്ടയം
08.05 KSRTC കോട്ടയം
08.15 KSRTC ചങ്ങനാശ്ശേരി
08.45 KSRTC ആലപ്പുഴ
08.55 KSRTC കോട്ടയം
09.40 KSRTC ചങ്ങനാശ്ശേരി
10.15 KSRTC കോട്ടയം
10.45 KSRTC കോട്ടയം
11.00 KSRTC ചങ്ങനാശ്ശേരി
11.20 KSRTC തിരുവനന്തപുരം
11.40 KSRTC ചങ്ങനാശ്ശേരി
11.50 KSRTC കോട്ടയം
12.20 pm KSRTC ചങ്ങനാശ്ശേരി
12.40 KSRTC കോട്ടയം
01.30 KSRTC നെയ്യാറ്റിന്‍ക്കര
02.10 KSRTC കൊട്ടാരക്കര
02.30 KSRTC കോട്ടയം
04.50 KSRTC ചങ്ങനാശ്ശേരി
06.00 KSRTC തിരുവനന്തപുരം
08.00 KSRTC കോട്ടയം
09.00 KSRTC തിരുവനന്തപുരം

 

error: Content is protected !!