കുമളി

കുമളിയില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ദീര്‍ഘ ദൂര സര്‍വ്വീസുകള്‍

എരുമേലി,  തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേയ്ക്ക്

02.15 AM KSRTC കോട്ടയം വഴി, TVM
03.00 KSRTC തിരുവനന്തപുരം
05.30 KSRTC ഗവി, പത്തനംതിട്ട
08.30 KSRTC ചങ്ങനാശ്ശേരി വഴി, TVM
11.30 KSRTC തിരുവനന്തപുരം
12.10 PM ശരണ്യ കൊല്ലം
12.20 KSRTC അടൂര്‍, കുണ്ടറ
12.50 KSRTC കൊട്ടാരക്കര
12.55 ശരണ്യ കൊട്ടാരക്കര
01.30 KSRTC ഗവി, പത്തനംതിട്ട
01.35 ശരണ്യ അടൂര്‍
03.10 KSRTC പത്തനംതിട്ട
03.40 KSRTC TVM, കളിയ്ക്കവിള
04.30 KSRTC TVM, കളിയ്ക്കവിള

എറണാകുളം

12.15 AM കൊച്ചിന്‍ കട്ടപ്പന
 01.25 കൊച്ചിന്‍ കട്ടപ്പന
 02.30  KSRTC പാലാ
 02.50  EBT കട്ടപ്പന
03.00 KSRTC പാലാ
03.05 റോബിന്‍ പാലാ
03.45 EBT കട്ടപ്പന
05.40 KSRTC പാലാ
05.50 കൊച്ചിന്‍ കട്ടപ്പന
05.50 KSRTC കോട്ടയം
06.05 KSRTC തൊടുപുഴ
06.10 KSRTC തൊടുപുഴ
06.15 കൊച്ചിന്‍ കട്ടപ്പന
06.25 KSRTC കോട്ടയം
06.40 അനുഗ്രഹ കോട്ടയം
06.50 KSRTC കട്ടപ്പന
06.50 മുബാറക് തൊടുപുഴ
07.25 KSRTC കട്ടപ്പന
08.10 KSRTC കട്ടപ്പന
08.15 കൊണ്ടോടിസ് കോട്ടയം
08.55 കളിത്തോഴന്‍ കട്ടപ്പന
09.30 KSRTC പാലാ
09.45 MMS കട്ടപ്പന
10.30 KSRTC കട്ടപ്പന
10.30 കൊച്ചിന്‍ കട്ടപ്പന
12.35 PM PMS കട്ടപ്പന
01.10 KSRTC തൊടുപുഴ
01.22 MMS കട്ടപ്പന
02.15 KSRTC കോട്ടയം
03.10 KSRTC പാലാ
03.20 MMS കട്ടപ്പന
04.00 KSRTC കോട്ടയം
04.00 MMS കട്ടപ്പന
05.00 EBT കട്ടപ്പന
11.30 KSRTC കട്ടപ്പന
11.45 കൊച്ചിന്‍ കട്ടപ്പന

നെടുങ്കണ്ടം, മൂന്നാര്‍ ഭാഗത്തേയ്ക്ക്

06.00 AM അല്‍ഫോന്‍സ മൂന്നാര്‍
06.50 അല്‍ഫോന്‍സ മൂന്നാര്‍
07.35 അല്‍ഫോന്‍സ മൂന്നാര്‍
08.55 അല്‍ഫോന്‍സ മൂന്നാര്‍
09.50 കേരള മൂന്നാര്‍
02.20 PM അല്‍ഫോന്‍സ മൂന്നാര്‍

ചെങ്കര

09.00 AM അല്‍ഫോന്‍സ മൂങ്കലാര്‍ വഴി
09.15 കട്ടക്കയം ഏലപ്പാറ വഴി
11.45 അല്‍ഫോന്‍സ മൂങ്കലാര്‍
02.25 PM ദേവമാത മൂങ്കലാര്‍
04.40 സെന്‍റ്. മാത്യു മൂങ്കലാര്‍
05.15 കട്ടക്കയം ഏലപ്പാറ
05.45 അല്‍ഫോന്‍സ മൂങ്കലാര്‍
07.05 അല്‍ഫോന്‍സ മൂങ്കലാര്‍
08.10 കളിത്തോഴന്‍ മൂങ്കലാര്‍

ചങ്ങനാശ്ശേരി വഴിയുള്ള ദീര്‍ഘ ദൂര സര്‍വ്വീസുകള്‍

02.15 AM KSRTC കോട്ടയം, TVM
04.40 ലൗ ഡേല്‍ കായംകുളം
04.40 KSRTC കായംകുളം
05.40 KSRTC ആലപ്പുഴ
05.50 KSRTC ആലപ്പുഴ
08.30 KSRTC തിരുവനന്തപുരം
11.45 KSRTC തിരുവല്ല
01.10 PM KSRTC ആലപ്പുഴ
01.30 KSRTC ഹരിപ്പാട്
02.30 KSRTC അടൂര്‍
03.05 KSRTC കായംകുളം

error: Content is protected !!