ഇടവക ദിനാഘോഷം ഒരു നാടിന്റെ ആഘോഷരാവായി

രാജകുമാരി  ദൈവമാത തീർത്ഥാടന ദൈവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിന്റെ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഇടവക ദിനാഘോഷം ഒരു നാടിന്റെ ആഘോഷരാവായി മാറി. ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിൽ എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീനിന്റെ

Read more

1000 മെഗാവാട്ട് സൗരോർജം ലക്ഷ്യം: മന്ത്രി എം എം മണി

വണ്ടൻമേട് 33 കെ വി സബ് സ്റ്റേഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 1000 മെഗാവാട്ട് സൗരോർജം ലക്ഷ്യം: മന്ത്രി എം എം മണി സൗരോർജം ഉപയോഗിച്ച് ആയിരം മെഗാവാട്ട്

Read more
error: Content is protected !!