രാജകുമാരി മാങ്ങാത്തൊട്ടിയിൽ കുളത്തിൽ വീണ് യുവാവ് മരിച്ചു

  മുരിക്കുംതൊട്ടി കളപ്പുരയിൽ ലിജോ ആണ് മരിച്ചത് മോട്ടോറിൽ നിന്നും വൈദുത ആഘാതമേറ്റ് കുളത്തിൽ വീഴുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം     മാങ്ങാത്തൊട്ടിക്കു സമീപം കൃഷിയിടത്തിലെ

Read more
error: Content is protected !!